Vedení účetnictví a daňové evidence   Ekonomservis-cz s.r.o.
   Ing. Jana Lévková
   Kyjov, Svatoborská 415/69


 518 610 439
 731 560 967Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané v papírové či elektronické podobě (účetní deník, hlavní kniha, seznam pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.)
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Mzdy

Ostatní